Ghrelin Alleviates Endoplasmic Reticulum Stress in MC3T3E1 Cells by Inhibiting AMPK Phosphorylation

Added 56 days ago (11.10.2021)
Authors: Xue Lv, Qianping Zhang, Bingfei Cheng, Ying Xin, Jun Wang, Juanjuan Li, Chengqian Li, and Nailong Yang
Read article