Curc-mPEG454, a PEGylated curcumin derivative, as a multi-target anti-fibrotic prodrug

Added 46 days ago (11.10.2021)
Authors: Shuang Xiao; Yanhong Deng; Neng Shen; Yong Sun; Huadong Tang; Peng Hu; Hong Ren; Mingli Peng
Read article