Associations of changes in late-life blood pressure with cognitive impairment among older population in China

Added 57 days ago (10.10.2021)
Authors: Hui Gao, Kan Wang, Fariba Ahmadizar, Jianlin Zhuang, Yu Jiang, Lei Zhang, Jialing Gu, Wensui Zhao and Zhao-lin Xia
Read article