Lignans and phenolic constituents from Eucommia ulmoides Oliver

Added 304 days ago (08.10.2021)
Authors: Qi Huang; Jian-Bing Tan; Xiang-Chang Zeng; Ya-Qin Wang; Zhen-Xing Zou; Dong-Sheng Ouyang
Read article