Biomimetic amphiphilic FAAP NPs nanoparticles: Synthesis, characterization and antivirus activity

Added 59 days ago (08.10.2021)
Authors: Xiang Hui Li; Zhiqiang Zhang; Xia Ma; Zhen Huan Guo; Xueting Ban; Zheng Tian; Li Zhao; Qiqi Liu; Qigai He
Read article