A Novel Systematic Oxidative Stress Score Predicts the Prognosis of Patients with Operable Breast Cancer

Added 61 days ago (07.10.2021)
Authors: Kaiming Zhang, Liqin Ping, Tian Du, Yan Wang, Ya Sun, Gehao Liang, Xi Wang, Xiaoming Xie, Weidong Wei, Xiangsheng Xiao, and Jun Tang
Read article