Nitroreductase increases menadione-mediated oxidative stress in <em>Aspergillus nidulans</em>

Added 53 days ago (07.10.2021)
Authors: Yao Zhou; Hangya Lv; Haoxiang Li; Jingyi Li; Yunfeng Yan; Feiyun Liu; Wenliang Hao; Zhemin Zhou; Ping Wang; Shengmin Zhou
Read article