Identification of a MarR subfamily that regulates arsenic resistance genes

Added 57 days ago (07.10.2021)
Authors: Yanshuang Yu; Jichen Chen; Yuanping Li; Jinxuan Liang; Zhenchen Xie; Renwei Feng; Hend A Alwathnani; Barry P Rosen; Anne Grove; Jian Chen; Christopher Rensing
Read article