Materials, Vol. 14, Pages 5851: Sustainable Chitosan-Dialdehyde Cellulose Nanocrystal Film

Added 311 days ago (06.10.2021)
Authors: Cong Gao; Shuo Wang; Baojie Liu; Shuangquan Yao; Yi Dai; Long Zhou; Chengrong Qin; Pedram Fatehi
Journal: Molecules
Read article