Long non‑coding RNA AL355711 promotes smooth muscle cell migration through the ABCG1/MMP3 pathway

Added 63 days ago (05.10.2021)
Authors: Chun-Min Kang; Wei-Kang Li; Ke-Wei Yu; Xue-Heng Li; Rui-Ying Huang; Pei-Feng Ke; Xing Jin; Shun-Wang Cao; Ying-Shi Yuan; Heng Wang; Jun Yan; Wei-Ye Chen; Xian-Zhang Huang; Jing-Jing Zhao
Read article