Polydopamine Nanosheets Doped Injectable Hydrogel with Nitric Oxide Release and Photothermal Effects for Bacterial Ablation and Wound Healing

Added 56 days ago (05.10.2021)
Authors: Genhua Liu, Lu Wang, Ye He, Liucan Wang, Zhiwen Deng, Junjie Liu, Dan Peng, Tao Ding, Lu Lu, Yao Ding, Jixi Zhang, Peng Liu, Kaiyong Cai
Read article