Bioinspired Artificial Liver System with hiPSC‐derived Hepatocytes for Acute Liver Failure Treatment

Added 61 days ago (05.10.2021)
Authors: Jinglin Wang, Haozhen Ren, Yuxiao Liu, Lingyu Sun, Zhuohao Zhang, Yuanjin Zhao, Xiaolei Shi
Read article