Dioscin Attenuates Myocardial Ischemic/Reperfusion-Induced Cardiac Dysfunction through Suppression of Reactive Oxygen Species

Added 233 days ago (05.10.2021)
Authors: Dayin Lyu, Qin Tian, Huitao Qian, Chang He, Tianyu Shen, Jinxing Xi, Pingxi Xiao, and Qiulun Lu
Read article