Association between Thymosin beta-4, acute kidney injury, and mortality in patients with sepsis: An observational cohort study

Added 59 days ago (05.10.2021)
Authors: Jiahao Zhang; Minghui Long; Zhongyi Sun; Cheng Yang; Xiaofang Jiang; Li He; Lianjiu Su; Zhiyong Peng
Read article