Symmetry, Vol. 13, Pages 1873: CT Image Reconstruction via Nonlocal Low-Rank Regularization and Data-Driven Tight Frame

Added 65 days ago (04.10.2021)
Authors: Yanfeng Shen; Shuli Sun; Fengsheng Xu; Yanqin Liu; Xiuling Yin; Xiaoshuang Zhou
Journal: Molecules
Read article