Parkinson's Disease Detection Based on Running Speech Data From Phone Calls

Added 227 days ago (02.10.2021)
Authors: Christos Laganas; Dimitrios Iakovakis; Stelios K Hadjidimitriou; Vasileios Charisis; Sofia Balula Dias; Sevasti Bostanjopoulou; Zoe Katsarou; Lisa Klingelhoefer; Heinz Reichmann; Dhaval Trivedi; Ray Chaudhuri; Leontios J Hadjileontiadis
Read article