Hypoxia Promotes Breast Cancer Cell Growth by Activating a Glycogen Metabolic Program

Added 235 days ago (01.10.2021)
Authors: Ke Tang, Liyan Zhu, Jie Chen, Dianheng Wang, Liping Zeng, Chen Chen, Liang Tang, Li Zhou, Keke Wei, Yabo Zhou, Jiadi Lv, Yuying Liu, Huafeng Zhang, Jingwei Ma, Bo Huang
Read article