Acoustic Droplet Printing Tumor Organoids for Modeling Bladder Tumor Immune Microenvironment within a Week

Added 60 days ago (01.10.2021)
Authors: Zhiyi Gong, Lanxiang Huang, Xuan Tang, Keke Chen, Zhuhao Wu, Lingling Zhang, Yue Sun, Yu Xia, Hui Chen, Yongchang Wei, Fubing Wang, Shishang Guo
Read article