Antibacterial Zeolite Imidazole Frameworks with Manganese Doping for Immunomodulation to Accelerate Infected Wound Healing

Added 67 days ago (01.10.2021)
Authors: Yao Wan, Jiao Fang, Yu Wang, Jiao Sun, Yue Sun, Xiaolin Sun, Manlin Qi, Wen Li, Chunyan Li, Yanmin Zhou, Lin Xu, Biao Dong, Lin Wang
Read article