Gastrointestinal Stromal Tumor With Chondrosarcomatous Dedifferentiation Following Imatinib Therapy

Added 58 days ago (30.09.2021)
Authors: Nektarios Koufopoulos; Andriani Zacharatou; Sophia Athanasiadou; Periklis Tomos; Panagiota Ekonomopoulou; Theodoros Liakakos; Ioannis G Panayiotides
Journal: Cureus
Read article