<em>Candidatus</em> Kaistella beijingensis sp. nov. isolated from a municipal wastewater treatment plant is involved in sludge foaming

Added 62 days ago (30.09.2021)
Authors: Yang Song; Cheng-Ying Jiang; Zong-Lin Liang; Hai-Zhen Zhu; Yong Jiang; Ye Yin; Ya-Ling Qin; Hao-Jie Huang; Bao-Jun Wang; Zi-Yan Wei; Rui-Xue Cheng; Zhi-Pei Liu; Yao Liu; Tao Jin; Ai-Jie Wang; Shuang-Jiang Liu
Read article