Effects of different plasma target concentrations of remifentanil on the MACBAR of sevoflurane in children with laparoscopic surgery

Added 27 days ago (25.09.2021)
Authors: Dan Wang, Juan Xu, Xiao-Lin Yang, Yan-Xia Guo, Ping-Ping Jiang and Guo-Yuan Zhang
Read article