Structures of full-length glycoprotein hormone receptor signalling complexes

Added 27 days ago (22.09.2021)
Authors: Jia Duan; Peiyu Xu; Xi Cheng; Chunyou Mao; Tristan Croll; Xinheng He; Jingjing Shi; Xiaodong Luan; Wanchao Yin; Erli You; Qiufeng Liu; Shuyang Zhang; Hualiang Jiang; Yan Zhang; Yi Jiang; H. Eric Xu
Journal: Nature
Read article