Efficacy of combination of venetoclax with azacitidine or chemotherapy in refractory/relapse acute leukemias of ambiguous lineage, not otherwise specified

Added 41 days ago (17.09.2021)
Authors: Kaiqi Liu, Yan Li, Shaowei Qiu, Chunlin Zhou, Shuning Wei, Dong Lin, Guangji Zhang, Hui Wei, Ying Wang, Bingcheng Liu, Xiaoyuan Gong, Qiuyun Fang, Yang Song, Huijun Wang, Chengwen Li, Qinghua Li…
Read article