Association between Serum Uric Acid and Renal Outcome in Patients with Biopsy-confirmed Diabetic Nephropathy

Added 32 days ago (16.09.2021)
Authors: Yutong Zou; Lijun Zhao; Junlin Zhang; Yiting Wang; Yucheng Wu; Honghong Ren; Tingli Wang; Rui Zhang; Jiali Wang; Yuancheng Zhao; Chunmei Qin; Huan Xu; Lin Li; Zhonglin Chai; Mark E Cooper; Nan Wei Tong; Fang Liu
Read article