Obese patients with higher TSH levels had an obvious metabolic improvement after bariatric surgery

Added 32 days ago (16.09.2021)
Authors: Nannan Bian; Xiaomeng Sun; Biao Zhou; Lin Zhang; Qiu Wang; Yu An; Xiaohui Li; Yinhui Li; Jia Liu; Hua Meng; Guang Wang
Read article