Assessment of different markers of ovarian reserve in women with papillary thyroid cancer treated with radioactive iodine

Added 32 days ago (16.09.2021)
Authors: Agnieszka Adamska; Paulina Tomczuk-Bobik; Anna Beata Poplawska-Kita; Katarzyna Siewko; Angelika Buczyńska; Piotr Szumowski; Łukasz Żukowski; Janusz Myśliwiec; Monika Zbucka-Krętowska; Marcin Adamski; Adam Jacek Krętowski
Read article