Long-Term Glycemic Variability Is Associated With Arterial Stiffness in Chinese Adults

Added 40 days ago (16.09.2021)
Authors: Yuwen Zhang; Shujing Wu; Mian Li; Tiange Wang; Min Xu; Jieli Lu; Shuangyuan Wang; Jie Zhang; Yufang Bi; Weiqing Wang; Guang Ning; Yu Xu; Yuhong Chen
Read article