Mental and neurological disorders and risk of COVID-19 susceptibility, illness severity and mortality: A systematic review, meta-analysis and call for action

Added 334 days ago (13.09.2021)
Authors: Lin Liu; Shu-Yu Ni; Wei Yan; Qing-Dong Lu; Yi-Miao Zhao; Ying-Ying Xu; Huan Mei; Le Shi; Kai Yuan; Ying Han; Jia-Hui Deng; Yan-Kun Sun; Shi-Qiu Meng; Zheng-Dong Jiang; Na Zeng; Jian-Yu Que; Yong-Bo Zheng; Bei-Ni Yang; Yi-Miao Gong; Arun V Ravindran; Thomas Kosten; Yun Kwok Wing; Xiang-Dong Tang; Jun-Liang Yuan; Ping Wu; Jie Shi; Yan-Ping Bao; Lin Lu
Read article