Distinct human Langerhans cell subsets orchestrate reciprocal functions and require different developmental regulation

Added 79 days ago (10.09.2021)
Authors: Xiaochun Liu, Ronghui Zhu, Yang Luo, Shangshang Wang, Yi Zhao, Zhuoqiong Qiu, Yu Zhang, Xiao Liu, Xu Yao, Xiao Li, Wei Li
Journal: Immunity
Read article