Short-, Mid-, and Long-Term Associations Between PM2.5 and Stroke Incidence in Taiwan

Added 258 days ago (08.09.2021)
Authors: Yang, Chun-Pai; Li, Chung-Yi; Huang, Winn-Jung; Yu, Hwa-Lung; Yang, Cheng-Chia; Lu, Mei-Chun; Lang, Hui-Chu; Yan, Yuan-Horng
Read article