International Microsurgery Club Webinar Series—Bridging the Knowledge Gap during the COVID-19 Pandemic

Added 44 days ago (08.09.2021)
Authors: Sung, Cheyenne Wei-Hsuan; Huang, Jung-Ju; Mao, Shih-Hsuan; Heredero, Susana; Chen, Wei F.; Nguyen, John; Pereira, Nicolas; Chen, Lisa Wen-Yu; Lin, Jennifer An-Jou; Lu, Johnny Chuieng-Yi; Koshima, Isao; Chang, Tommy Nai-Jen
Read article