A multi‐institutional study of salivary gland cytopathology: Application of the milan system for reporting salivary gland cytopathology in Japan

Added 54 days ago (04.09.2021)
Authors: Kayoko Higuchi, Makoto Urano, Jun Akiba, Miwako Nogami, Yukiya Hirata, Yoko Zukeran, Koki Moriyoshi, Yuichiro Tada, Mana Fukushima, Mariko Obayashi, Shinnichi Sakamoto, Kazuya Kuraoka, Kana Kira, Akihiko Kawahara, Taku Kato, Maki Tanigawa, Masato Nakaguro, Hidetaka Yamamoto, Toshitaka Nagao
Read article