Serum Lp-PLA2 Level Predicting Coronary Artery Lesions in Children with Kawasaki Disease

Added 265 days ago (04.09.2021)
Authors: Xiong Zhang; None Ya-Wang Shao; None Ya-Lan Zhang; None Yi Liu
Read article