Oxidative Stress Genes in Diabetes Mellitus Type 2: Association with Diabetic Kidney Disease

Added 87 days ago (03.09.2021)
Authors: Athanasios Roumeliotis, Stefanos Roumeliotis, Fotis Tsetsos, Marianthi Georgitsi, Panagiotis I. Georgianos, Aikaterini Stamou, Anna Vasilakou, Kalliopi Kotsa, Xanthippi Tsekmekidou, Peristera Paschou, Stylianos Panagoutsos, and Vassilios Liakopoulos
Read article