BCL6 controls contact-dependent help delivery during follicular T-B cell interactions

Added 90 days ago (30.08.2021)
Authors: Dan Liu, Jiacong Yan, Jiahui Sun, Bo Liu, Weiwei Ma, Ye Li, Xingxing Shao, Hai Qi
Journal: Immunity
Read article