Genetic and immune characteristics of sentinel lymph node metastases and multiple lymph node metastases compared to their matched primary breast tumours

Added 266 days ago (29.08.2021)
Authors: Bo Chen; Guochun Zhang; Jianguo Lai; Weikai Xiao; Xuerui Li; Cheukfai Li; Hsiaopei Mok; Kai Li; Yulei Wang; Li Cao; Minghan Jia; Chongyang Ren; Lingzhu Wen; Guangnan Wei; Jiali Lin; Yingzi Li; Yuchen Zhang; Xiaoqing Chen; Xueying Wu; Henghui Zhang; Min Li; Jing Liu; Charles M Balch; Ning Liao
Journal: EBioMedicine
Read article