Abdominal hemorrhage after peritoneal dialysis catheter insertion: A rare cause of luteal rupture: A case report

Added 353 days ago (26.08.2021)
Authors: Lin-Wang Gan; Qian-Cheng Li; Zhao-Lan Yu; Li-Ling Zhang; Qi Liu; Ying Li; San-Tao Ou
Read article