Insulin signaling establishes a developmental trajectory of adipose regulatory T cells

Added 100 days ago (24.08.2021)
Authors: Yangyang Li; Ying Lu; Shu-Hai Lin; Ning Li; Yichao Han; Qianru Huang; Yi Zhao; Feng Xie; Yixian Guo; Biaolong Deng; Andy Tsun; Juan Du; Dan Li; Joanne Sun; Guochao Shi; Fang Zheng; Xiao Su; Shengzhong Duan; Song Guo Zheng; Gang Wang; Xuemei Tong; Bin Li
Read article