Design, Synthesis, and Biological Evaluation of a Novel Aminothiol Compound as Potential Radioprotector

Added 101 days ago (23.08.2021)
Authors: Xuejiao Li, Xinxin Wang, Longfei Miao, Yuying Guo, Renbin Yuan, Jingming Ren, Yichi Huang, and Hongqi Tian
Read article