Plants, Vol. 10, Pages 1716: Genomic Analysis and Secondary Metabolites Production of the Endophytic Bacillus velezensis Bvel1: A Biocontrol Agent against Botrytis cinerea Causing Bunch Rot in Post-Harvest Table Grapes

Added 278 days ago (20.08.2021)
Authors: Kallimachos Nifakos; Polina C. Tsalgatidou; Eirini-Evangelia Thomloudi; Aggeliki Skagia; Dimitrios Kotopoulis; Eirini Baira; Costas Delis; Konstantinos Papadimitriou; Emilia Markellou; Anastasia Venieraki; Panagiotis Katinakis
Journal: Molecules
Read article