LATS2 Deletion Attenuates Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury by Promoting Mitochondrial Biogenesis

Added 281 days ago (19.08.2021)
Authors: Yi Chen, Chen Liu, Jiannan Li, Peng Zhou, Xiaoxiao Zhao, Runzhen Chen, Li Song, Hanjun Zhao, and Hongbing Yan
Read article