[ASAP] Omarigliptin Prevents TNF-α-Induced Cellular Senescence in Rat Aorta Vascular Smooth Muscle Cells

Added 115 days ago (12.08.2021)
Authors: Xijun Zhang, Jianjun Yuan, Nanqian Zhou, Kaikai Shen, Yisa Wang, Ke Wang, and Haohui Zhu
Read article