Bicyclol Alleviates Signs of BDL-Induced Cholestasis by Regulating Bile Acids and Autophagy-Mediated HMGB1/p62/Nrf2 Pathway

Added 284 days ago (10.08.2021)
Authors: Jingwen Zhao; Maojuan Ran; Ting Yang; Liwei Chen; Peixu Ji; Xiuxiu Xu; Lu Zhang; Siyuan Sun; Xin Liu; Simin Zhou; Lu Zhou; Jie Zhang
Read article