Imminent cognitive decline in normal elderly individuals is associated with hippocampal hyperconnectivity in the variant neural correlates of episodic memory

Added 115 days ago (08.08.2021)
Authors: Hao Shu; Gang Chen; B Douglas Ward; Guangyu Chen; Zan Wang; Duan Liu; Fan Su; Lihua Gu; Zhan Xu; Shi-Jiang Li; Zhijun Zhang; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative
Read article