Development of the Sensing Platform for Protein Tyrosine Kinase Activity

Added 289 days ago (07.08.2021)
Authors: Lan-Yi Wei; Wei Lin; Bey-Fen Leo; Lik-Voon Kiew; Chia-Ching Chang; Chiun-Jye Yuan
Journal: Biosensors
Read article