Lymphatic microcirculation profile in the progression of hypertension in spontaneously hypertensive rats

Added 326 days ago (06.08.2021)
Authors: Bing Wang, Youming Sheng, Yuan Li, Bingwei Li, Jian Zhang, Ailing Li, Mingming Liu, Honggang Zhang, Ruijuan Xiu
Read article