Associations between Apolipoprotein E Gene Polymorphism, Diet and Dyslipidemia in a Yao Minority Area, China

Added 48 days ago (03.08.2021)
Authors: Jiansheng Cai; Qiumei Liu; Shuzhen Liu; Tingyu Mai; Min Xu; Haoyu He; Chunbao Mo; Xia Xu; Junling Zhang; Xu Tang; Huaxiang Lu; You Li; Jian Qin; Zhiyong Zhang
Read article