Twelve-month outcomes of the TaurusOne® Valve For Transcatheter Aortic Valve Implantation in Patients with Severe Aortic Stenosis

Added 371 days ago (03.08.2021)
Authors: Moyang Wang; Guangyuan Song; Mao Chen; Yuan Feng; Jian'an Wang; Xianbao Liu; Shenghua Zhou; Zhenfei Fang; Yaling Han; Kai Xu; Bo Yu; Bo Xu; Yuejin Yang; Nicolo Piazza; Yongjian Wu; Runlin Gao
Read article