The memory of neuronal mitochondrial stress is inherited transgenerationally via elevated mitochondrial DNA levels

Added 47 days ago (02.08.2021)
Authors: Qian Zhang; Zihao Wang; Wenfeng Zhang; Qingbo Wen; Xinyu Li; Jun Zhou; Xueying Wu; Yongqing Guo; Yangli Liu; Changshuo Wei; Wenfeng Qian; Ye Tian
Read article